icn_gutachten@2x

Gutachten

KNAPP - Hochwasserrückhaltebecken

Beratung KNAPP Hochwasserrückhaltebecken1

BIG - Beweissicherung

BIG – Beweissicherung2

LKH Graz – Fassaden

LKH Graz – Fassaden1

LKH Graz – Flugdächer

LKH Graz Flugdächer 1
LKH GRaz Flugdächer

LKH Graz – Stützmauer

LKH Graz Stützmauer

KAGes – Bodensanierung

KAGes—Bodensanierung_bearbeitet

KAGes – LKH Graz Zustandsbewertung

LKH—Graz-Zustandsbewertung_b

GeneralplanungLeistung

BauaufsichtLeistung

BaukoordinationLeistung

GutachtenLeistung

BeratungLeistung